BEESKY VIỆT NAM - Nâng tầm quản lý doanh nghiệp

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG APP TƯƠNG TÁC BEELAND CARE

Các chức năng chính của Beeland Care

1. Tài khoản

2. Home

3. Hợp đồng

4. Công nợ thanh toán

5. Tin tức thông báo

 

Bài viết liên quan